Na ortopedickej ambulancii vykonávame: 

1.ortopedické vyšetrenie lokomočného aparátu (horné, dolné končatiny)
2.ortopedické vyšetrenie chrbtice
3.ortopedická prvodiagnostika i kontrolné vyšetrenia
4.ortopedická konziliárna činnosť ostatných odborov ( pacienti odoslaní od obvod.lekára, neurologa, reumatologa, pediatra...) 
5.instilácia liečiv (subkutánne, intramuskulárne, intraartikluárne ...)
6.obstreky (klbov, chrbtice...)
7.punkcie klbov