Na ortopedickej ambulancii vykonávame: 

1. ortopedické vyšetrenie lokomočného aparátu (horné, dolné končatiny)
2. ortopedické vyšetrenie chrbtice
3. ortopedická prvodiagnostika i kontrolné vyšetrenia
4. ortopedická konziliárna činnosť ostatných odborov ( pacienti odoslaní od obvod.lekára, neurologa, reumatologa, pediatra...) 
5. instilácia liečiv (subkutánne, intramuskulárne, intraartikluárne ...)
6. obstreky (klbov, chrbtice...)
7.punkcie klbov

8. USG vyšetrenie coxy - bedrových klbov novorodencov

9. OZONOTERAPIA (liečba rôznych ochorení medicínskym ozónom) -viď článok ozonoterapia, viď prednášku liečba ozonom...postup