Liečba ozonom....postup

01.08.2013 16:50

 

BEDRO:

  

Parartikulárne :     6 - 10 ošetrení aspoň 1-2x za týždeň

Koncentrácia O3:     8 - 15 ug / ml    ( v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                   5 až 15 ml plynu v 20 ml injekčnej striekačky.

                              vykonávať pomaly  8-12 bodov, ktoré majú malý objem, distribuovaný okolo kĺbu

 

Intraartikulárne:     6 až 10 ošetrení aspoň 1-2 x za týždeň

Koncentrácie O3:     8 - 15 ug / ml     (v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                   15 až 20 ml plynu v injekčnej striekačke, pomalá instilácia.

 

KOLENO:                           

Parartikulárne :    6 - 10 ošetrení aspoň 1-2x za týždeň

Koncentrácia O3:    8 - 15 ug / ml    ( v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                  5 až 15 ml plynu v 20 ml injekčnej striekačky.

                             vykonávať pomaly  8-12 bodov, ktoré majú malý objem, distribuovaný okolo kĺbu

Intraartikulárne:    6 až 10 ošetrení aspoň 2 x za týždeň

Koncentrácie O3:    8 - 15 ug / ml     (v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                  15 až 20 ml plynu v injekčnej striekačke, pomaly instilovať.

 

ČLENOK:

Parartikulárne :    6 - 8 ošetrení aspoň 1-2x za týždeň

Koncentrácia O3:    8 - 15 ug / ml    ( v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                  5 až 15 ml plynu v 20 ml injekčnej striekačky.

                             vykonávať pomaly  8-12 bodov, ktoré majú malý objem, distribuovaný okolo kĺbu

 

Intraartikulárne:   6 až 10 ošetrení aspoň 1-2 x za týždeň

Koncentrácie O3:   8 - 15 ug / ml     (v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                 3 - 8 plynu v injekčnej striekačke.

 

 

RAMENO:

Parartikulárne :   10 - 15 ošetrení aspoň 1-2x za týždeň

Koncentrácia O3:    8 - 15 ug / ml    ( v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                  5 až 15 ml plynu v 20 ml injekčnej striekačky.

                             vykonávať pomaly  8-12 bodov, ktoré majú malý objem, distribuovaný okolo kĺbu

 

Intraartikulárne:   6 až 10 ošetrení aspoň 1-2 x za týždeň

Koncentrácie O3:   8 - 15 ug / ml     (v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                 5 až 8 ml plynu v injekčnej striekačke.

 

 

ĽAKEŤ:

Parartikulárne :   6 - 8 ošetrení aspoň 1-2x za týždeň

Koncentrácia O3:   8 - 15 ug / ml    ( v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                 5 až 15 ml plynu v 20 ml injekčnej striekačky.

                            vykonávať pomaly  8-12 bodov, ktoré majú malý objem, distribuovaný okolo kĺbu

 

Intraartikulárne:   6 až 10 ošetrení aspoň 1-2 x za týždeň

Koncentrácie O3:   8 - 15 ug / ml     (v závislosti na tolerancii pacienta)

Postup:                 3 - 8 plynu v injekčnej striekačke.

 

 

 

CHRBTICA:

 

Paravertebrálne:  6 až 10 ošetrení, aspoň 1-2 x týždenne

Koncentrácie O3:   10 - 30 ug / ml

Postup:                 5 až 20 ml plynu v 20 ml injekčnej striekačky.

vykonať 2 alebo 4 injekcií obojstranne,2 cm od tŕňového výbežku a na mieste konfliktu alebo 2 cm nad a pod miestom konfliktu - veľmi pomaly s tenkou ihlou

 

C  chrbtica:     5 – 8 ml          (2 - 4 x)

Th chrbtica:   10- 20 ml          (2 - 4 x )

L  chrbtica:    10- 20 ml          (2 - 4 x )

 

Jemne masírujte oblasť a nechajte odpočinúť 5-10 minút

Možno liečbu opakovať každý rok alebo raz za 3-4 mesiace, v prípade potreby.

Postup:

Vykonať 2 alebo 4 injekcie obojstranne,  2 cm od tŕňového výbežku a na mieste konfliktu alebo 2 cm nad a pod ňou veľmi pomaly s intramuskulárnou jemnou ihlou,  cca 4-5 cm do hlbky,

 

Intradiskalne:    

Koncentrácie O3:  20 -40 ug / ml

Postup:    Sedácia a monitorovanie ( röntgen, CT)     Ihla do vnútra disku, niekedy až na jadro.

Injekcia množstvo plynu (obvykle do 6 ml)       Odstúp ihly do blízkosti zóny foraminal a liečbe je doplnený 15-20 ml pomalou injekciou dodatočného plynu

Liečba môže byť opakovaná po určitej dobe, ďalší obstrek cca o 3-4 týždne.